Λάθος e-mail ή κωδικός
Λάθος e-mail ή κωδικός
Λάθος e-mail ή κωδικός
Λάθος e-mail ή κωδικός
Το e-mail δεν είναι επιβεβαιωμένο
Το e-mail δεν είναι επιβεβαιωμένο
Λάθος e-mail ή κωδικός
Lagonika.gr
Δωρεάν διάθεση έως 500lt πετρελαίου σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλό εισόδημα
+162

Δωρεάν διάθεση έως 500lt πετρελαίου σε πολυμελείς οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Δωρεάν 500 λίτρα πετρελαίου σε πολύτεκνες οικογένειες εφόσον πληρούν κάποια κριτήρια από την Hellenic Energy.   Άρθρο 1. Οι Οικογένειες που έχουν δικαίωμα στη δωρεάν διάθεση πετρελαίου θέρμανσης είναι όσες: • έχουν αποκλειστικά τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων (4) τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους (σημειώνεται πως στα τέκνα συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας). Ο αριθμός των τέκνων είναι αυτός που αναφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβληθεί μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. • το ετήσιο συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα, σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2021 και με βάση τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που διαθέτουν, εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες: Αριθμός προστατευόμενων μελών Ανώτατο όριο ετήσιου συνολικού οικογενειακού εισοδήματος Οικογένεια με 4 προστατευόμενα μέλη 20.500€ Οικογένεια με 5 προστατευόμενα μέλη 23.500€ Οικογένεια με 6 προστατευόμενα μέλη 26.000€ Οικογένεια με 7 προστατευόμενα μέλη 29.000€ Οικογένεια με 8 προστατευόμενα μέλη 32.000€ Οικογένεια με 9 προστατευόμενα μέλη 35.000€ Οικογένεια με 10 προστατευόμενα μέλη 38.000€ Για την θέσπιση των παραπάνω ορίων έχει χρησιμοποιηθεί η Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2021 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος: Έτος 2020) που εκπονείται σε ετήσια βάση από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Η HELLENiQ ENERGY, λαμβάνοντας υπόψιν τον πληθωρισμό, έχει προσαυξήσει τα όρια που προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατά 10,5%, διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο περαιτέρω τα εισοδηματικά όρια συμμετοχής. • για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και διαθέτουν στη φορολογική κατοικία τους δεξαμενή αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης και καυστήρα. Ως φορολογική κατοικία ορίζεται είτε η κύρια κατοικία που έχει δηλώσει η οικογένεια στη φορολογική δήλωση για το έτος 2021 είτε η κατοικία που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο της ΑΑΔΕ, έως την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων. • έχουν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 μέχρι την 31/10/2022 και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης από την ΑΑΔΕ έως την ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. • διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια.

nasialou

Πριν από 1 μήνα

Συνδέσου ή δημιούργησε ένα λογαριασμό για να σχολιάσεις!
undefined Σχόλια